สินเชื่ออิ่มใจ

วงเงินสูงสุด ระยะเวลากู้เงิน อัตราต่อปี
จาก 100,000 บาท บาท ถึง บาท
จาก 60 เดือน
จาก 3.99% ต่อปี %

เยียวยาประชาชนด้วยสินเชื่ออิ่มใจ สมัครง่าย

ผู้ประกอบการเฮ! สินเชื่ออิ่มใจช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า ปล่อยกู้เงิน 100,000 บาทต่อราย 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการย่อยรายทั้งหลาย เพราะขาดรายได้อย่างกะทันหัน บางคนต้องตกงาน หลายคนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดให้ในสภาวะเช่นนี้ ซึ่งเงินเยียวยาส่วนหนึ่งจากรัฐบาลก็ออกมาเป็นนโยบายด้านการเงิน โดยจะมีการให้สินเชื่อผู้ประกอบการให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่าย ช่วยให้ชีวิตไปต่อได้ และธนาคารออมสินก็ได้มี “สินเชื่ออิ่มใจ” ซึ่งเป็นสินเชื่อสวัสดิการออมสิน สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าก็สามรถขอสินเชื่อได้เช่นกัน

สินเชื่ออิ่มใจรายละเอียดสำคัญ

  • มีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินจำนวนทั้งสิ้น 4 แสนรายด้วยกัน ซึ่งมีกลุ่มประชาชนที่สามารถขอลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ พร้อมรับบัตรกดเงินสดออนไลน์ได้ ดังนี้
    • ผู้ที่เป็นทำกิจการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า สามารถขอเป็นสินเชื่อร้านอาหาร
    • ผู้ที่ทำกิจการร้านอาหารที่อาคารพาณิชย์ทั่วไปหรือห้องแถว
    • ทำกิจการร้านอาหารแบบภัตตาคาร
    • กิจการร้านอาหารเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มแบบได้ทำการจำหน่ายถาวร
    • ร้านอาหารที่เป็นบูทสามารถขอ gsb สินเชื่ออิ่มใจได้ แต่จะต้องไม่เป็นร้านอาหารแบบหาบเร่แผงลอย
  • สามารถยื่นสมัครสินเชื่อออมสินลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านธนาคารออมสินโดยตรง
  • สินเชื่ออิ่มใจวงเงินต่อรายสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาท ดังนั้นคุณอาจจะได้อนุมัติวงเงิน10,000 หรือเท่าไรก็ตามตามที่เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเท่านั้น
  • สามารถขอสินเชื่ออิ่มใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้แต่อย่างใด
  • ให้ระยะเวลาการปล่อยกู้สินเชื่อออมสินได้นานสูงสุดถึง 5 ปีผ่าน App mymo ธนาคารออมสิน
  • ปลอดการชำระเงิน 6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
  • ลงทะเบียนออมสินอิ่มใจมีอัตราดอกเบี้ยโดยปกติอยู่ที่ 3.99% ต่อปี ซึ่งเป็นลักษณะของดอกเบี้ยแบบ Effective Rate 

วิธีการสมัครสินเชื่ออิ่มใจ

สามารถเลือกลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ผ่านแอปพริเคชันของธนาคารออมสินเองคือ แอป MyMo สามารถเลือกเมนูสินเชื่ออิ่มใจ โดยจะสามารู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 7 วันทำการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินตามขนาดธุรกิจเป็นสำคัญ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนอิ่มใจออมสินจะต้องเตรียมเอกสารของร้านค้าของตนเองให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น เอกสารการจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบทะเบียนการค้า หรืออาจจะใช้เอกสารอย่างอื่นเพื่อประกอบการแสดงให้เห็นว่ามีกิจการที่ดำเนินการอยู่จริง นอกจากนี้ยังต้องเตรียมรูปถ่ายใบเสร็จการชำระเงินของร้านค้า เอกสารด้านสัญญาเช่าที่กรณีต้องมีการเช่าที่ เป็นต้น เรียกได้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก็จะทำให้สามารถทำให้การพิจารณาผ่านไปได้เร็วมากขึ้น และได้เงินมากกว่าการหางานเสริมออนไลน์แน่นอน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินติดล้อรถมอไซค์มีมอไซค์ก็กู้เงินได้
วงเงินสูงสุด ระยะเวลากู้เงิน อัตราต่อปี
จาก บาท ถึง สููงสุด 50,000 บาท บาท
จาก ตั้งแต่ 18-36 เดือน
จาก 24%

เงินติดล้อรถมอไซค์ มีเล่มทะเบียนรถมอไซค์เรื่องเงินจบในที่เดียว

แอพกระเป๋าตัง สำหรับกู้เงิน/โอนเงิน
วงเงินสูงสุด ระยะเวลากู้เงิน อัตราต่อปี
จาก บาท ถึง ขึ้นอยู่กับประเภทบริการ บาท
จาก ขึ้นอยู่กับประเภทบริการ
จาก ขึ้นอยู่กับประเภทบริการ%

แอพกระเป๋าตังตรวจสอบสิทธิ์โครงการรัฐบาลที่อัพเดทต่อเหตุการณ์

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน
วงเงินสูงสุด ระยะเวลากู้เงิน อัตราต่อปี
จาก บาท ถึง 20000-600000 บาท
จาก 1-60 เดือน
จาก 18%

เดินทางอย่างวางใจ ด้วยประกันอุบัติเหตุจากเครื่องบิน วงเงินสูงสุด 8000000 บาท

วงเงินสูงสุด ระยะเวลากู้เงิน อัตราต่อปี
จาก 100,000 บาท บาท ถึง บาท
จาก 60 เดือน
จาก 3.99% ต่อปี %

เยียวยาประชาชนด้วยสินเชื่ออิ่มใจ สมัครง่าย